Equipment/Technology

Tolsma-Grisnich en De Kubbe BV: Pootgoed-innovatiedag

Tolsma-Grisnich en De Kubbe BV tonen de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en logistiek bij de opslag en verwerking van pootaardappelen. Kijk, luister én oordeel zelf: Het Track & Trace kistenregistratiesysteem in de praktijk Innovaties op het gebied van bewaar-, sorteer- en transporttechnologie  (o.a. Quadro compact koeler en potato scanner). Interessante vakgerichte lezingen* over de volgende thema’s:
– Bedrijfshygiëne pootaardappelen (Maries Elemans, NAO)
– Uitfasering synthetische koelmiddelen (Hans Bult, Tolsma-Grisnich)
– Kiemgroeiregulering (Jozef Backx, Profytodsd)
– Track & Trace kistenregistratie (Albert Hoorn, Tolsma-Grisnich)
De lezingen starten om 10.00 uur en om 15.00 uur. Aanmelden kan via de website:
www.tolsma.nl/opendag-dekubbe. Vrijdag 7 februari van 10.00 – 18.00 uur; Kubbeweg 17, 8256 PJ Biddinghuizen.