All News

Resistentie-genen van wilde gewassen bieden kansen voor duurzamere landbouw

Het telen van gewassen met resistentie-genen van wilde aardappelsoorten, gecombineerd met resistentie-management, kan ervoor zorgen dat die gewassen langdurig resistent blijven. Die combinatie biedt wereldwijd kansen voor het duurzamer maken van de landbouw, bijvoorbeeld als onderdeel van geïntegreerde bestrijding, waarbij alleen in uitzonderlijke situaties chemische middelen worden ingezet. Dat blijkt uit een internationaal symposium bij Wageningen UR, dat gehouden werd bij de afsluiting van het tien jaar durende onderzoek naar aardappels die langdurig resistent zijn tegen Phytophthora, dankzij genetische modificatie met resistentiegenen uit wilde aardappelsoorten (DuRPh). Het DuRPh-onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse overheid. Meer

Categories: All News

Tagged as: