Telers ongerust over ontwikkeling Alternaria in aardappel

De laatste jaren komt de schimmelziekte Alternaria in aardappel steeds vaker voor. Door een aantasting sterft het gewas vervroegd af met opbrengstderving uiteraard tot gevolg. Ook kunnen de geoogste knollen aangetast worden. Tijdens de Aardappeldemodag ondervroeg Wageningen UR telers en adviseurs naar hun ervaringen met Alternaria in aardappel. Uit de reacties blijkt dat 57% van de telers Alternaria als een behoorlijk probleem ervaart en slechts 14% vindt het geen probleem. 64% van de ondervraagde telers verwacht dat Alternaria als probleem toe zal nemen en niemand verwacht dat het minder wordt. De herkenning van Alternaria-symptomen wordt genoemd als een belangrijk aandachtspunt evenals de keuze en timing van de inzet van fungiciden. Ook gaven sommige telers aan dat er grote verschillen merkbaar zijn tussen de rassen in de mate waarin Alternaria het gewas kan aantasten. Meer