‘Nederlandse aardappel bevat veel te veel nitraat’

De Nederlandse aardappel bevat meer dan twee keer zoveel nitraat dan goed voor ons is. Dat zegt Anton Nigten, promovendus op het gebied van bemesting, voeding en gezondheid. De Nederlandse aardappel bevat volgens hem meer nitraat dan die uit andere Europese landen. Nigten legt de oorzaak bij de intensieve bemesting en de vorm waarin boeren organische mest aanvoeren. Nigten zegt dat naast de nitraatgehalten de mineralenbalans in moderne landbouwproducten sterk te wensen laat. Volgens hem is de focus door de mineralentheorie van Justus van Liebig te eenzijdig gericht geworden. De Wageningse onderzoeker denkt dat de bodembiologie beter geschikt is om de juiste mineralenbalans in de voeding te brengen. Meer