Groep bedrijven start Ketenproject ter verbetering van de pootgoedkwaliteit

Een groep bedrijven uit de achterban van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) start het ‘Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit’. Aanleiding voor het project zijn de klachten van pootgoedafnemers over de kwaliteit van pootaardappelen. Doel van het project is om te achterhalen welke factoren tijdens de teelt en bewaring effect hebben op de vitaliteit van de aardappel. Dit teneinde de pootgoedkwaliteit beter te kunnen vaststellen en te verbeteren en de opkomstproblemen in de consumptieteelt te verminderen. Hiermee kan mogelijk een verlaging van de klachten gerealiseerd worden met minder faalkosten in de gehele keten als gevolg. Meer