Duitsland wijzigt importregels consumptieaardappelen

De Duitse Bondsraad heeft op 26 oktober 2016 de gewijzigde agrarische importverordening aangenomen. Kernelement is de nieuwe importregeling voor consumptieaardappelen. Vanaf 2018 worden de invoercontingentsaandelen van het invoercontingent consumptieaardappelen (6500 ton) voor de helft per veiling en voor de helft naar marktaandelen verdeeld. Van de extra concurrentie die onder de importeurs ontstaat zullen vermoedelijk ook de consumenten profiteren. In het geval van een tijdelijke verhoging van het invoercontingent consumptieaardappelen geschiedt de verdeling van de invoercontingentsaandelen naar marktaandelen. Meer