All latest News

Stagnerende aardappelproductie VS

2016 was een zwaar jaar voor Amerikaanse aardappeltelers. Naast een afname in areaal maken de telers zich zorgen over de komst van Trump. Ze zijn bang dat de nieuwe president mogelijk de huidige handelsovereenkomsten met Canada en Mexico in gevaar gaat brengen. Verder is er sprake van een stagnerende aardappelproductie. Hoewel Idaho en Washington nog steeds de belangrijkste teeltgebieden voor aardappelen zijn, is het aandeel van Idaho geleidelijk aan steeds meer afgenomen. Het aandeel van Idaho van het totale Amerikaanse areaal voor de aardappelteelt nam van 1990 tot 2015 af met bijna 6%, aldus expert Ryan Larsen. Larsen is een specialist op het gebied van landbouwmanagement die verbonden is aan de Utah State University. Meer

Categories: All latest News

Tagged as: