All latest News

België: ‘Aardappelsector heeft toekomst mits we ons aanpassen’

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) bestaat 25 jaar. Om dit te vieren, nodigde het akkerbouwers uit op een studiedag in Oudenaarde. Zeven experts uit de productie, verwerking, veredeling, gewasbescherming, technologie, het onderzoek en het beleid mochten er een blik op de toekomst werpen. De sector heeft nog potentieel, klonk het. De vraag naar aardappelen neemt toe, en Belgische telers zijn bij de productiefste van de wereld. Het areaal stevent af op 100.000 hectare en de opbrengst evolueert naar 60 ton per hectare. Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Guy Vandepoel van Boerenbond mocht daarop een antwoord geven. Hij had het over “een sector in expansie”. “De aardappelteelt in België heeft een mooie toekomst, mits we ons aanpassen en op tijd een antwoord vinden op de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. De aardappelteler van morgen is daarom gespecialiseerd, maar onderscheid zich op vlak van commercialisatie, teelttechniek of door het aanboren van een nichemarkt (bv. bio). Hij is flexibel en produceert wat de markt vraagt. Hij doet aan smart farming, houdt zijn kostprijs onder controle en spreidt zijn risico’s”, besluit Vandepoel. Meer

Categories: All latest News

Tagged as: