Bovengemiddelde aardappelvoorraad in België

De Belgische aardappelvoorraad is bovengemiddeld, meldt het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA). De aardappelvoorraad bedraagt nog 2,11 miljoen ton. Dat is ongeveer 200.000 ton meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het PCA inventariseerde begin februari de aardappelvoorraden. De geraamde 2,11 miljoen ton betekent dat van de totale productie in België 58 procent nog in de bewaring ligt. Het aandeel Bintje van de aardappelen in de bewaring is 29 procent en dat van Fontane is 32 procent. Bijna 70 procent van de voorraad Fontane is te vinden op Vlaamse bedrijven. In Wallonië is Bintje nog wat populairder. Meer