All News

Nederlandse aardappelsector blij met markttoegang Argentinië


Na jarenlange onderhandelingen is de grens van Argentinië recent opengegaan voor miniknollen uit Nederland. Ook uitvoer van in-vitro vermeerderde aardappelplantjes naar het Zuid-Amerikaanse land is weer toegestaan. De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) spreekt over een doorbraak die van groot belang is voor de Nederlandse aardappelsector. De NAO is de brancheorganisatie van aardappelhandelaren, -telers en –verwerkers. Karst Weening van de NAO was namens de organisatie betrokken bij de besprekingen met Argentinië. “De aardappelsector in Argentinië heeft veel potentie”, zegt Weening. “Het imago van Nederlands uitgangsmateriaal is uitstekend. Eindelijk mogen we weer exporteren. Dat biedt kansen voor exporterende bedrijven.” Meer

Categories: All News

Tagged as: