All News

Europa raadt aan om frietjes te blancheren voor ze gebakken worden

Moeten frietjes nu voortaan best eerst geblancheerd worden of niet? Als het van de Europese Commissie afhangt, wel. De meerderheid van de lidstaten heeft voor de aanbeveling over acrylamide gestemd, de kankerverwekkende stof die in sommige aardappelen zit. De gevreesde verplichting komt er niet, tot grote opluchting van de Belgische frituristen. Er heerste ongerustheid bij de Belgische frituristen, omdat er gevreesd werd dat de Europese Commissie zou verplichten om frietjes te blancheren voor ze gebakken worden. De Belgen waren niet tuk op het idee dat hun frietcultuur aangetast zou kunnen worden. Die verplichting komt er gelukkig niet, het blijft bij een aanbeveling. Met die aanbeveling wil Europa acrylamide in ons voedsel terugdringen. Frieten zouden beter eerst geblancheerd worden voor ze in vet of olie gebakken worden. De meeste lidstaten hebben de ontwerptekst vandaag goedgekeurd. Meer

Categories: All News, Nutrition/Food Safety

Tagged as: